Kazne zbog nepropisno montiranih klima-uređaja: Evo kako da postavite klimu u skladu sa zakonom | Smartlife RS

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kazne zbog nepropisno montiranih klima-uređaja: Evo kako da postavite klimu u skladu sa zakonom

Kazna za nepropisno montiranu klimu može biti i pola miliona dinara.

 Kazna zbog klima uređaja, kako montirati klimu po zakonu Izvor: Unsplash

Nepropisno montirani klima-uređaji mogu da dovedu do niza problema i neprijatnih situacija. Kapljanje vode iz klime na ulicu, prolaznike, tuđu terasu ili nadstrešnicu najčešći su razlozi zbog kojih komunalnoj policiji odnosno nadležnoj inspekciji stižu prijave građana. Takođe, nepropisno montirani klima-uređaji mogu da dovedu i do povećanja potrošnje električne energije, povećanog rizika od nastanka požara, kao i do pojave štete na samoj klimi ili fasadi zgrade. Zbog svega navedenog, veoma je važno da prilikom montiranje klime ispoštujete sve propise i zakonom definisane norme.

Imajte u vidu da pored opštih propisa, koji se primenjuju na teritoriji cele Srbije, postoje i lokalni propisi tj. propisi koji se primenjuju samo na teritoriji određenog grada ili opštine. S tim u vezi, preporučujemo vam da se nakon čitanja ovog teksta dodatno informišete i proverite da li u vašem mestu postoje dodatni, lokalni propisi i uredbe kojima se definiše ispravno i bezbedno postavljanje klima-uređaja.

U ovom tektu ćemo uglavnom govoriti o propisima koji se primenjuju na čitavoj teritoriji Republike Srbije, ali ima i onih koji su proizašli iz odluka koje je doneo Grad Beograd.

Kolike su kazne?

Ukoliko komunalna policija ili nadležna inspekcija, po dobijanju prijave i izlasku na teren, utvrdi da je klima-uređaj nepropisno postavljen, ima pravo da napiše odgovarajuću kaznu. Kazne za klima-uređaje mogu da budu visoke i kreću se u rasponu od 5.000 RSD do čak 50.000 RSD. Fizičkom licu će biti napisana kazna u iznosu od 5.000 RSD, preduzetniku sledi kazna od 25.000 RSD, dok će pravnom licu biti napisana kazna u iznosu od 50.000 RSD, a odgovornom licu u okviru pravnog lica 5.000 RSD.

Ukoliko postavljanjem klima-uređaja pravno lice ozbiljno ošteti zgradu ili ugrozi bezbednost okoline, kazne za klima-uređaje mogu da se kreću i do pola miliona dinara.

Redovi koji slede pružiće vam više informacija o tome u kojim sve slučajevima možete da platite kaznu zbog nepropisno postavljenog klima-uređaja.

Kada mogu da budu napisane kazne za klima-uređaje?

Propisno montiran klima-uređaj neće ni na koji način uzurpirati živu i neživu okolinu - kako svojim radom tako i estetski. Hajde da vidimo šta to znači u praksi i u kojim slučajevima možete biti kažnjeni za nepropisno montiranu klimu.

Izlivanje kondenzovane vode

Čest slučaj je da crevo za odvod kondenzovane vode bude usmereno direktno na trotoar i da voda nesmetano curi. Ponekad crevo bude smešteno u plastičnu flašu ili neku posudu, kako bi voda tu oticala, ali ovo takođe ne bi smelo da se praktikuje.

Prema odredbi Grada Beograda, crevo za odvod kondenzovane vode ne sme da se sprovodi do trotoara, odnosno do same zemlje. Crevo takođe ne sme da se sprovodi ni u oluke, već mora da bude sprovedeno nazad u stan. Na taj način se sprečava oštećenje olučnih cevi, kao i eventualno oštećenje fasade zgrade.

Za proveravanje curenja klima na ulicu zadužena je komunalna inspekcija, koja izlaskom na teren utvrđuje da li su prekršene odredbe i propisi koji se odnose na postavljanje klima-uređaja.

 Odvod klima Izvor: YouTube / Silver Cymbal

Klima-uređaj bi trebalo da bude postavljen tako da se kondenzovana voda ne izliva na spoljne delove zgrade ili na susednu zgradu, kao ni na površine u javnom korišćenju. Klime ne smeju da dovedu do oštećenja same zgrade i ne smeju da ugrožavaju bezbednost građana i okoline, što se navodi u Članu 15 Odluke o komunalnom redu. Sadržaj Člana 15, pomenute odluke, glasi:

Član 15

Klima-uređaj, antenski i solarni uređaj, gromobran, uređaj za video nadzor i drugi uređaj može se postaviti na spoljni deo zgrade, pod uslovima i po postupku utvrđenom propisima kojima se uređuje izvođenje radova na ugradnji postrojenja, instalacija i opreme.

Uređaji iz stava 1. ovog člana postavljaju se na način kojim se ne dovodi do oštećivanja same zgrade, susedne zgrade i ne ugrožava bezbednost građana i okoline.

Klima uređaj postavlja se tako da se onemogući izlivanje kondenzata iz klima-uređaja na spoljne delove te zgrade, susedne zgrade, kao i direktno izlivanje na površinu javne namene, odnosno površinu u javnom korišćenju.

Nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture izdaje uslove i saglasnost za izvođenje radova iz stava 1. ovog člana, kada se ovi radovi izvode na spoljnim delovima zgrade koja je utvrđena kao kulturno dobro, koja uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostornoj kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu.

U slučajevima gde komunalni inspektor konstatuje kršenje pravila koja su navedena u Odluci o komunalnom redu, preduzima mere u skladu sa datim ovlašćenjima i propisuje odgovarajuću kaznu.

Objekti pod zaštitom

Kada je reč o zaštićenim stambenim objektima, mesto za postavljanje klima-uređaja određuje se na osnovu vrednosti (značaja) objekta, a u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima.

Klima-uređaje bi trebalo postaviti tako da nisu vidljivi na uličnoj strani fasade, tj. trebalo bi ih postaviti na dvorišnu fasadu, kalkane, krovove i sl. Ukoliko klima-uređaj mora da bude postavljen na uličnoj fasadi, trebalo bi da bude smešten na nekom diskretnom mestu, kao što je npr. lođa, kako se ne bi narušio estetski izgled objekta.

Narušavanje kućnog reda

Još jedna stvar na koju bi trebalo obratiti pažnju prilikom montiranja klima-uređaja jeste kućni red. Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Beograda navodi jasne odredbe koje bi trebalo poštovati prilikom instalacije uređaja. U slučaju kršenja ovih odredbi, biće propisane odgovarajuće novčane kazne.

Vreme odmora

Član 5

Radnim danima u vremenu od 16.00 do 18.00 i od 22.00 do 7.00 časova narednog dana, a u danima vikenda u vremenu od 14.00 do 18.00 časova i od 22.00 do 8.00 časova subotom i 10.00 časova nedeljom, stanari se moraju ponašati na način koji obezbeđuje mir i tišinu u zgradi (vreme odmora).

Vreme odmora mora se poštovati i pri korišćenju mašina za održavanje zelenih površina oko zgrade (kosačica, motorna testera i slično).

Dozvoljeni nivo buke u korišćenju posebnih delova zgrade

Član 6

U korišćenju posebnih delova zgrade, a naročito u vreme odmora, zabranjeno je:

  • vikom, trčanjem, skakanjem i sličnim postupcima praviti buku i narušavati mir u zgradi,
  • korišćenje kućnih aparata, ventilacionih sistema i drugih uređaja, mašina i aparata u zgradi, na način da zvuk ovih aparata ometa stanare drugih posebnih delova zgrade.

U vreme dnevnog i noćnog odmora, buka u zatvorenom prostoru u stambenim i u stambeno-poslovnim zgradama prilikom korišćenja kućnih aparata i drugih uređaja u zgradi i na otvorenom prostoru ne sme preći graničnu vrednost indikatora buke, određenu propisom, kojim se uređuju indikatori buke u životnoj sredini, granične vrednosti, metode za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke na zdravlje ljudi.

Izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova u zgradi

Član 12

Građevinski, građevinsko-zanatski i instalaterski radovi u zgradi moraju se izvoditi shodno propisima kojima se reguliše planiranje i izgradnja tako da se ne nanosi šteta na posebnim, zajedničkim i drugim delovima zgrade.

Stanar koji izvodi građevinske, građevinsko-zanatske i instalaterske radove u zgradi ili na zgradi, dužan je da prethodno o tome obavesti upravnika i prikaže mu odobrenje nadležnog organa za izvođenje radova, ukoliko je posebnim zakonom propisana obaveza pribavljanja odobrenja za izvođenje tih radova, a potom postavljanjem obaveštenja na vidnom mestu u zgradi obavesti stanare o danu početka izvođenja radova, vrsti i trajanju radova.

Stanar koji izvodi radove iz stava 2. ovog člana dužan je da po završetku radova delove zgrade na kojima su izvođeni radovi, delove zgrade i zemljište za redovnu upotrebu koje je korišćeno za izvođenje radova vrati u prvobitno stanje, odnosno u stanje koje služi nameni.

Radovi iz stava 2. ovoga člana osim potrebe za hitnim intervencijama, ne mogu se izvoditi u vreme odmora.

 bušilica Izvor: Pexels

Sada znate na šta bi sve trebalo da obratite pažnju pre montiranja klima-uređaja, ali i šta bi trebalo da proverite ukoliko je vaša klima već montirana, kako biste izbegli kazne za klima-uređaje, a i brojne situacije koje mogu da ugroze bezbednost drugih, kao i same zgrade.

Preporuka je da se, prilikom ugradnje klime, uvek koriste usluge ovlašćenih servisa za ugradnju klima-uređaja ili ovlašćenih montažera. Na taj način se ispunjavaju svi propisani standardi i obezbeđuju sigurnost i efikasnost same klime i njenog rada.

Planirate kupovinu nove klime za svoj životni ili rani prostor?

Bez obzira na to da li vam je potrebna standardna klima, inverter klima ili pokretna (pingvin) klima, pri izboru vam najviše mogu pomoći recenzije, ocene, iskustva i preporuke za klime, koje pišu sami korisnici, prenoseći vam vlastita iskustva sa svojim klima-uređajima.

Postanite deo SMARTLIFE zajednice na Viberu.

Najnovije

Uređaji

Testovi

…

Komentari 4

Vaš komentar je prosleđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspelo.

Nevalidna CAPTCHA

Ceca Kg

Joj Bože dragi koliko gluposti u ovoj državi. Gde je tu početak, a gde kraj? Mi prvo treba da imamo državu, a onda zakone i one koji ih sprovode. Ali kome i ko pitam se? Klime su tako sporedne, podižu se objekti, naselja bespravno i nepropisno, sad su klime bitne. Šta reći , a ne zakukati iz sveg glasa.

beogradska seljačina

Pola Beograda se kupa na taj kondenzat.

Možete

Samo da ga cimnete!